Екс-міністр Квіт подав документи на конкурс у НАЗЯВО

Артур Корсунь
п’ятниця, 02 Листопад 2018, 13:25
0

На день завершення прийому документів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти конкурсна комісія нарахувала 119 заявок.

Список кандидатів за галузями знань:

01 Освіта/Педагогіка

 1. Авшенюк Наталія Миколаївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України
 2. Борова Тетяна Анатоліївна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 3. Гашенко Ірина Олександрівна, Державної освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти”
 4. Дибкова Людмила Миколаївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 5. Жуковська Вікторія Вікторівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка

02 Культура і мистецтво

 1. Барна Наталія Вікторівна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
 2. Макаренко Лідія Петрівна, Київський університет імені Бориса Грінченка
 3. Роготченко Олексій Олексійович, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
 4. Смирна Леся В’ячеславівна, Національна академія мистецтв України
 5. Спрінсян Василь Георгійович, Одеський національний політехнічний університет

03 Гуманітарні науки

 1. Бутенко Андрій Петрович, приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”
 2. Головіна Ольга Володимирівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 3. Єременко Олена Володимирівна, Київський університет імені Бориса Грінченка
 4. Жуковська Вікторія Вікторівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка
 5. Касьянов Георгій Володимирович, Інститут історії України Національної академії наук
 6. Майданюк Валерій Миколайович, Львівський медичний інститут
 7. Мирончук Олександр Якович, Київська православна богословська академія
 8. Пархоменко Тетяна Сергіївна, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
 9. Паславська Алла Йосипівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
 10. Пастух Богдан Васильович, видавництво “Астролябія”
 11. Самохіна Вікторія Опанасівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

04 Богослов’я

Мирончук Олександр Якович, Київська православна богословська академія

05 Соціальні та поведінкові науки

 1. Вартанова Олена Вікторівна, Черкаський державний технологічний університет
 2. Глуха Ганна Яківна, Університет імені Альфреда Нобеля
 3. Гончарук Тетяна Вікторівна, Вінницький національний аграрний університет
 4. Длугопольський Олександр Володимирович, Тернопільський національний економічний університет
 5. Ільницький Денис Олександрович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 6. Климкова Ірина Ігорівна, Міжнародний відкритий університет ПАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія Управління Персоналом”
 7. Кобець Віталій Миколайович, Херсонський державний університет
 8. Куц Галина Михайлівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 9. Микитенко Вікторія Володимирівна, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”
 10. Молчанова Еллана Юріївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 11. Назаренко Сергій Анатолійович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 12. Назарова Галина Валентинівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 13. Полтораков Олексій Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 14. Раєвнєва Олена Володимирівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 15. Шаульська Лариса Володимирівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса

06 Журналістика

 1. Квіт Сергій Миронович, Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 2. Спрінсян Василь Георгійович, Одеський національний політехнічний університет

07 Управління та адміністрування

 1. Алькема Віктор Григорович, Університет економіки та права КРОК
 2. Бардась Артем Володимирович, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 3. Ваврін Максим Ростиславович, Львівський національний університет імені Івана Франка
 4. Вартанова Олена Вікторівна, Черкаський державний технологічний університет
 5. Величко Олександр Петрович, Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 6. Івата Вячеслав Вікторович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 7. Ільницький Денис Олександрович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 8. Крутова Анжеліка Сергіївна, Харківський державний університет харчування та торгівлі
 9. Лепейко Тетяна Іванівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 10. Нєнно Ірина Михайлівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 11. Олексів Ігор Богданович, Національний університет “Львівська політехніка”
 12. Пашкевич Марина Сергіївна, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 13. Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України
 14. Рекова Наталія Юріївна, Донбаська державна машинобудівна академія
 15. Чугунов Ігор Якович, Київський національний торговельно-економічний університет

08 Право

 1. Гаращенко Людмила Петрівна, Київський національний лінгвістичний університет
 2. Крусян Анжеліка Романівна, Національний університет “Одеська юридична академія”
 3. Мельник Петро Васильович, Національний університет “Одеська юридична академія”
 4. Мельничук Ольга Федорівна, Вінницький національний аграрний університет
 5. Назаренко Сергій Анатолійович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 6. Назаров Іван Володимирович, Національна академія правових наук України
 7. Чанишева Галія Інсафівна, Національний університет “Одеська юридична академія”

09 Біологія

Царенко Петро Михайлович, Інститут ботаніки Національної академії наук України

10 Природничі науки

 1. Бахрушин Володимир Євгенович, Запорізький національний технічний університет
 2. Вовк Руслан Володимирович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 3. Гожик Андрій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 4. Голуб Олександр Андрійович, Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 5. Калугін Олег Миколайович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 6. Лампека Ярослав Дмитрович, Інститут фізичної хімії Національної академії наук України
 7. Лук’янова Віталіна Віталіївна, Національний транспортний університет
 8. Негрійко Анатолій Михайлович, Інститут фізики Національної академії наук України
 9. Пріхна Тетяна Олексіївна, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України
 10. Хрутьба Вікторія Олександрівна, Національний транспортний університет
 11. Черніга Роман Михайлович, Інститут математики Національної академії наук України

11 Математика та статистика

 1. Єгорченко Ірина Анатоліївна, Інститут математики Національної Академії наук України
 2. Сербенюк Симон Олександрович, перебуває на обліку в центрі зайнятості
 3. Ус Світлана Альбертівна, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

12 Інформаційні технології

 1. Бахрушин Володимир Євгенович, Запорізький національний технічний університет
 2. Золотарьова Ірина Олександрівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 3. Песчаненко Володимира Сергійовича, Херсонський державний університет Херсонський державний університет
 4. Пількевич Ігор Анатолійович, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
 5. Рубін Едуард Юхимович, Компанія “Телесенс ІТ”
 6. Удовик Ірина Михайлівна, Національний технічний університет “Дніпровськатполітехніка”

13 Механічна інженерія

 1. Бахрушин Володимир Євгенович, Запорізький національний технічний університет
 2. Пріхна Тетяна Олексіївна, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України
 3. Скуйбіда Олена Леонідівна, Запорізький національний технічний університет

15 Автоматизація та приладобудування

Мещанінов Сергій Кармінович, Дніпропетровський державний технічний університет

16 Хімічна та біоінженерія

Артюхов Артем Євгенович, Сумський державний університет

17 Електроніка та телекомунікації

Мещанінов Сергій Кармінович, Дніпропетровський державний технічний університет

19 Архітектура та будівництво

 1. Букань Анатолій Петрович, Приватне акціонерне товариство “Інтербудтонель”
 2. Моркляник Богдан Васильович, Державна організація “Національний офіс інтелектуальної власності”

20 Аграрні науки та продовольство

 1. Пилипенко Лілія Амівна, Національна академія аграрних наук України
 2. Рожков Артур Олександрович, Харківський національний аграрний університет ім В.В. Докучаєва

21 Ветеринарна медицина

 1. Ковальчук Руслан Леонідович, Державне підприємство “Укрветсанзавод”
 2. Левицька Вікторія Андріївна, Подільський державний аграрно-технічний університет
 3. Цвіліховський Микола Іванович, Національний університет біоресурсів і природокористування України

22 Охорона здоров’я

 1. Георгіянц Вікторія Акопівна, Національний фармацевтичний університет
 2. Малий Володимир Валентинович, Національний фармацевтичний університет
 3. Марущак Марія Іванівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
 4. Фоміна Людмила Василівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
 5. Яворський Олександр Петрович, Національна академія медичних наук України

23 Соціальна робота

Назарова Галина Валентинівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

24 Сфера обслуговування

 1. Барна Наталія Вікторівна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
 2. Сущенко Олена Анатоліївна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Медведєв Володимир Костянтинович, Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського

28 Публічне управління та адміністрування

 1. Алькема Віктор Григорович, Університет економіки та права КРОК
 2. Гавкалова Наталія Леонідівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 3. Колісник Максим Миколайович, ГО “Українська асоціація європейських студій”
 4. Лебедюк Віталій Миколайович, Національний університет “Острозька академія”

29 Міжнародні відносини

 1. Ільницький Денис Олександрович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 2. Калитчак Роман Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка
 3. Климкова Ірина Ігорівна, Міжнародний відкритий університет Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія Управління Персоналом”
 4. Луцишин Зоряна Орестівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 5. Молчанова Еллана Юріївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 6. Стукало Наталія Вадимівна, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара
 7. Терещук Віталій Іванович, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Від студентського самоврядування кандидатами стали:

 1. Андрєєв Микита Андрійович, Міжрегіональна академія управління персоналом
 2. Вертелецький Владислав Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 3. Владислав Вікторович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 4. Долгополова Анастасія Олександрівна, Запорізький національний університет
 5. Євстіфеєв Микита Ігорович, Приватна установа “Київська школа економіки”
 6. Іванчук Віра Богданівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 7. Мартіросян Шарлотта Самвелівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 8. Пашков Ростислав Андрійович, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
 9. Сидоренко Маргарита Олександрівна, Національний університет “Одеська юридична академія”
 10. Снісаренко Олена Олегівна, Національний університет “Одеська юридична академія”
 11. Тетерятник Мілена Євгенівна, Національний університет “Одеська юридична академія”
 12. Фесенко Лідія Сергіївна, Національний авіаційний університет

Також на членство у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти претендують:

 1. Андрущенко Тетяна Вікторівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 2. Бородієнко Олександра Володимирівна, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
 3. Гармаш Анатолій Анатолійович, Федерація роботодавців України
 4. Колеснікова Олена Валеріївна, Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу “Федерація металургів”
 5. Романенко Євген Олександрович, Міжрегіональна академія управління персоналом
 6. Семиноженко Володимир Петрович, член Президії НАН України
 7. Сторчак Сергій Олександрович, Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі “Федерації роботодавців гірників України”
 8. Штутман Павло Леонідович, ПрАТ “Ельворті ГРУП”

Кандидати Микита Андрєєв, Ірина Климкова, Олена Колеснікова, Володимир Медведєв, Іван Назаров та Ігор Чугунов входили до попереднього складу Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Також членство в агентстві мав Петро Стрижак. Нині завідувач відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України входить до комісії, яка обиратиме новий склад НАЗЯВО.

Надалі Комісія має прийняти документи від кандидатів у члени агентства у паперовому вигляді та перевіти їх на відповідність установленим законодавством вимогам. Після цього етапу конкурсу кількість конкурсантів може скоротитися.

Як писали “Кадри”, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти створене 15 квітня 2015 року. НАЗЯВО  формуватиме вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розроблятиме положення про акредитацію освітніх програм, проводитиме експертизи для видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності. Кількісний склад агентства становить 25 осіб: три представники роботодавців, два студенти, представники НАН, національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти державної, комунальної та приватної форм власності.

Залишити коментар

Гучні теми
Новини партнерів